Tema 3: Fornybar energi og forandring

Denne veka skal elevane lære om fornybar energi og forandring.

Vi skal lære om skilnaden mellom fossil energi og fornybar energi, og om samanhengen mellom energi og klimaendringar. Vi skal jobbe med spørsmål som: kvifor treng vi energi, og kva slags energi er skadeleg for miljøet, korleis kan vi bidra til forandring?

Undervisningopplegg

PPT - Fornybar energi og forandring Nynorsk Følgetekst - Fornybar energi og forandring Nynorsk Tredje vekesoppdrag - løys oppdraget og få poeng

Quiz

Last ned quiz for utskrift Last ned fasit for utskrift Ta quizen på nett

Aktivitets­ark

Nynorsk - Last ned for utskrift

Quiz

Lukk
spørsmål 1 av 10

1. Kva er ei energikjelde?

Ei kjelde med mykje varme
Ein stad vi får energi frå
Ein type energidrikk
Neste spørsmål
spørsmål 2 av 10

2. Kva er IKKJE sant om energi?

Menneske får energi av å ete mat
Dyr og plantar treng ikkje energi
Bilar, båtar og fly treng energi for å gå framover
Neste spørsmål
spørsmål 3 av 10

3. Kva er fornybar energi?

Energikjelder som vi har funne opp dei siste ti åra
Energikjelder som forureinar
Energikjelder som fornyar seg sjølv, slik at vi ikkje går tomme for dei
Neste spørsmål
spørsmål 4 av 10

4. Kva for nokre energikjelder er fornybare?

Sol, vind og vann
Olje og kull
Gass
Neste spørsmål
spørsmål 5 av 10

5. Kva her brukar fossil energi?

Bensinbil
Vindturbinar
Elbussar
Neste spørsmål
spørsmål 6 av 10

6. Kva er den største utfordringa med fossil energi?

Det er veldig dyrt
Det fører til meir klimaendringar
Vi har ikkje nok plass til han
Neste spørsmål
spørsmål 7 av 10

7. Kva slags energitype er dette?

Solenergi
Bølgjekraft
Oljeenergi
Neste spørsmål
spørsmål 8 av 10

8. Kva slags energitype er dette?

Solenergi
Vindturbin
Gassenergi
Neste spørsmål
spørsmål 9 av 10

9. Kva skjer når jorda blir varmare og klimaet endrar seg?

Vi får meir fisk i havet
Havet søkk
Det blir meir ekstremvêr som set menneske og dyr i fare
Neste spørsmål
spørsmål 10 av 10

10. Kva er sant om grunnlova?

Det står at alle kan hamne i fengsel
Det står at barn har rett til å bli høyrt i saker som omhandlar dei
Det står at statsministeren bestemmer alt i Noreg
Resultat

Gratulerer

Dere klarte 0 av 10 spørsmål.

Se alle svarene Lukk

Poeng­kalkulator

Poeng for batterier

0 kg pr elev á 100p

0p
+

Poeng for oppdrag

Oppdrag 1
Oppdrag 2
Oppdrag 3
0p
+

Totalt

0p
Lukk
Laster inn

Vi tar ditt personvern på alvor

Vi bruker Cookies til å holde deg innlogget og informasjon knyttet til din bruker. Dette er nødvendige for å få nettsiden til å fungere. I tillegg ønsker vi å spore trafikk. Du kan lese mer om personvern her.

404...