Tema 1: Gjenvinning

Denne veka skal elevane lære sentrale omgrep knytt til gjenvinning, og om korleis ein kan gjenvinna på ulike måtar.

Dei skal òg lære meir om elektronisk avfall, og om kvifor det er viktig at slikt avfall blir handtert korrekt.

Undervisningopplegg

PPT - Gjenvinning Følgetekst - Gjenvinning Vekesoppdrag 1 - Løys oppdraget og få poeng

Quiz

Last ned quiz for utskrift Last ned fasit for utskrift Ta quizen på nett

Aktivitets­ark

Nynorsk - Last ned for utskrift

Quiz

Lukk
spørsmål 1 av 10

1. Kvifor skal vi gjenvinne avfallet vårt?

Det er billig for oss
Det gjer at vi ikkje må ta meir frå jorda enn vi må
Fordi politiet meiner det er bra
Neste spørsmål
spørsmål 2 av 10

2. Kva er ombruk?

Å bruke noko på nytt
Å berre bruke miljøvennlege ting
Å kaste noko i riktig søppelkasse
Neste spørsmål
spørsmål 3 av 10

3. Hva er eit resirkuleringsanlegg?

Ein stad der ein jobbar med avfall, slik at materiala i avfallet kan bli nytta til å lage nye ting
Ein stad der ein lagar elektroniske ting
Ein stad der ein jobbar med å plukke søppel frå naturen
Neste spørsmål
spørsmål 4 av 10

4. Kva er EE-avfall?

Ekstremt Ekkelt avfall
Avfall som ikkje kan bli resirkulert
Ting som treng elektrisitet, blir til EE-avfall når dei blir øydelagde.
Neste spørsmål
spørsmål 5 av 10

5. Hva slags avfallstype er dette?

Matavfall
EE-avfall
Restavfall
Neste spørsmål
spørsmål 6 av 10

6. Kva av dette er IKKJE EE-avfall?

Headset
Øydelagt mobiltelefon
Mjølkekartong
Neste spørsmål
spørsmål 7 av 10

7. Kva slags skadelege stoff kan EE-avfall innehalde?

Olje og gass
Bly og kadmium
Vaskemiddel
Neste spørsmål
spørsmål 8 av 10

8. Kva er sant om sink og kobolt?

Dei er sjeldne stoff som finst i batteri
Det finst mykje av det i naturen
Det er ofte mykje sink og kobolt i restavfall
Neste spørsmål
spørsmål 9 av 10

9. Kva er sant om brukte batteri?

Dei kan innehalde miljøgifter
Dei har sjeldne stoff i seg
Dei kan innehalde både sjeldte stoff og miljøgifter
Neste spørsmål
spørsmål 10 av 10

10. Materiale frå gamle batteri kan IKKJE bli brukt til å lage...

Kladdebøker
Nye batteri
Ting av plast
Resultat

Gratulerer

Dere klarte 0 av 10 spørsmål.

Se alle svarene Lukk

Poeng­kalkulator

Poeng for batterier

0 kg pr elev á 100p

0p
+

Poeng for oppdrag

Oppdrag 1
Oppdrag 2
Oppdrag 3
0p
+

Totalt

0p
Lukk
Laster inn
404...