Tema 1: Gjenvinning

Denne veka skal elevane lære sentrale omgrep knytt til gjenvinning, og om korleis ein kan gjenvinna på ulike måtar.

Dei skal òg lære meir om elektronisk avfall, og om kvifor det er viktig at slikt avfall blir handtert korrekt.

Undervisningopplegg

PPT - Gjenvinning Følgetekst - Gjenvinning

Quiz

Last ned quiz for utskrift Last ned fasit for utskrift Ta quizen på nett

Aktivitets­ark

Nynorsk - Last ned for utskrift

Hjemme­challenge

Nynorsk - last ned for utskrift

Lapp til postkasser

Last ned for utskrift

Quiz

Lukk
spørsmål 1 av 10

1. Ha bør man gjøre med brukte batterier?

Kaste dem i restsøpla.
Legge dem i plastavfallet.
Levere dem til gjenvinning.
Neste spørsmål
spørsmål 2 av 10

2. Hva er ombruk?

Når noe er ødelagt, leverer man det til gjenvinning, slik at materialene kan brukes til å lage nye ting.
Å bruke noe på nytt.
Å bruke noe en gang.
Neste spørsmål
spørsmål 3 av 10

3. Hva er et resirkuleringsanlegg?

Et sted hvor man jobber med avfall, slik at materialene i avfallet kan brukes til å lage nye ting.
Et sted hvor man lager elektrisitet.
Et sted hvor man bruker matavfall til å lage ny mat.
Neste spørsmål
spørsmål 4 av 10

4. Hva er EE-avfall?

Ekstremt Ekkelt avfall
EE-avfall er ting som ikke kan resirkuleres.
Ting som trenger elektrisitet blir til EE-avfall når de blir ødelagte.
Neste spørsmål
spørsmål 5 av 10

5. Hva slags avfallstype er dette?

Farlig avfall
Matavfall
Plastavfall
Neste spørsmål
spørsmål 6 av 10

6. Hva slags avfallstype er dette?

Matavfall
Farligavfall
Metallavfall
Neste spørsmål
spørsmål 7 av 10

7. Hva slags skadelige stoffer kan EE-avfall inneholde?

Bensin og vaskemidler
Bly, kadmium og kvikksølv.
Spylervæske og olje.
Neste spørsmål
spørsmål 8 av 10

8. Hvem kan EE-avfall være skadelig for?

Både mennesker og dyr.
Bare dyr.
Bare mennesker.
Neste spørsmål
spørsmål 9 av 10

9. Hvorfor bør vi gjenvinne avfallet vårt?

Fordi det er billig for oss.
Fordi kongen har bestemt det.
Fordi det gjør at vi slipper å ta enda mer fra jorda. Da sparer vi naturen!
Neste spørsmål
spørsmål 10 av 10

10. Hva slags avfallstype er dette?

Matavfall
Metallavfall
EE-avfall
Resultat

Gratulerer

Dere klarte 0 av 10 spørsmål.

Se alle svarene Lukk

Poeng­kalkulator

Poeng for batterier

0 kg pr elev á 100p

0p
+

Poeng for oppdrag

Oppdrag 1
Oppdrag 2
Oppdrag 3
0p
+

Totalt

0p
Lukk
Laster inn
404...