Tema 1: Gjenvinning

Denne uken skal elevene lære om sentrale begreper knyttet til gjenvinning, og om hvordan man kan gjenvinne på ulike måter.

Vi skal også lære mer spesifikt om elektronisk avfall, og om hvorfor det er viktig at denne typen avfall blir håndtert korrekt.

Undervisningopplegg

PPT - Gjenvinning Bokmål Følgetekst - Gjenvinning Bokmål Ukesoppdrag 1 - løs oppdraget og få poeng

Quiz

Last ned quiz for utskrift Last ned fasit for utskrift Ta quizen på nett

Aktivitets­ark

Bokmål - Last ned for utskrift

Quiz

Lukk
spørsmål 1 av 10

1. Hvorfor skal vi gjenvinne avfallet vårt?

Det er billigere for oss
Det gjør at vi ikke må ta mer fra jorda enn vi må
Fordi politiet mener det er bra
Neste spørsmål
spørsmål 2 av 10

2. Hva er ombruk?

Å bare bruke miljøvennlige ting
Å bruke noe på nytt.
Å kaste noe i riktig søppelkasse
Neste spørsmål
spørsmål 3 av 10

3. Hva er et resirkuleringsanlegg?

Et sted hvor man jobber med avfall, slik at materialene i avfallet kan brukes til å lage nye ting.
Et sted hvor man lager elektroniske ting
Et sted hvor man jobber med å rense søppel fra naturen
Neste spørsmål
spørsmål 4 av 10

4. Hva er EE-avfall?

Ekstremt Ekkelt avfall
EE-avfall er ting som ikke kan resirkuleres.
Ting som trenger elektrisitet blir til EE-avfall når de blir ødelagte.
Neste spørsmål
spørsmål 5 av 10

5. Hva slags avfallstype er dette?

Farlig avfall
Matavfall
Plastavfall
Neste spørsmål
spørsmål 6 av 10

6. Hva av dette er IKKE EE-avfall?

Headset
Ødelagt mobiltelefon
Melkekartong
Neste spørsmål
spørsmål 7 av 10

7. Hva slags skadelige stoffer kan EE-avfall inneholde?

Vaskemidler
Bly og kadmium
Olje og gass
Neste spørsmål
spørsmål 8 av 10

8. Hva er sant om sink og kobolt?

De er stoffer i batterier som er sjeldne
Det finnes mye av det i naturen
Det er ofte mye sink og kobolt i restavfall
Neste spørsmål
spørsmål 9 av 10

9. Hva er sant om brukte batterier?

De kan inneholde miljøgifter
De har sjeldne stoffer i seg
De kan inneholde både sjeldne stoffer og miljøgifter
Neste spørsmål
spørsmål 10 av 10

10. Materialer fra gamle batterier kan IKKE brukes til å lage...

Kladdebøker
Nye batterier
Ting av plast
Resultat

Gratulerer

Dere klarte 0 av 10 spørsmål.

Se alle svarene Lukk

Poeng­kalkulator

Poeng for batterier

0 kg pr elev á 100p

0p
+

Poeng for oppdrag

Oppdrag 1
Oppdrag 2
Oppdrag 3
0p
+

Totalt

0p
Lukk
Laster inn

Vi tar ditt personvern på alvor

Vi bruker Cookies til å holde deg innlogget og informasjon knyttet til din bruker. Dette er nødvendige for å få nettsiden til å fungere. I tillegg ønsker vi å spore trafikk. Du kan lese mer om personvern her.

404...